Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Kjernen i god ledelse Hva gir gjennomføringskraft og motivasjon?

Som leder har du ulike typer ansvar. Du er en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. En viktig del av lederjobben er å bidra til at dine medarbeidere er motiverte ved at de får brukt sin kompetanse. Lederjobben gir deg også beslutningsmyndighet og ansvar. Gjennom arbeidsgivers styringsrett har du rett til å tilsette og si opp arbeidstakere, og du kan organisere, lede, fordele arbeidsoppgaver og følge disse opp. Det er viktig at du aktivt former og finner ditt handlingsrom i disse ulike rollene.

I denne artikkelserien finner du kunnskapsgrunnlag og refleksjonsspørsmål knyttet til kjernen i det vi vet har effekt på medarbeiders mestring og motivasjon, og hva vi vet kjennetegner god ledelse. Bruk spørsmålene til å reflektere rundt din egen lederrolle. Å være leder er en oppdagelsesreise, å sjekke og justere kurs er av og til både smart og nødvendig.

Del artikkel: