Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Fra kollega til leder Fra en av gjengen til arbeidsgivers representant

Innhold i artikkel:

Hva kan du som ny leder gjøre for å forberede deg for at overgangen fra å være kollega til leder blir så god som mulig?

Fra arbeidstaker til arbeidsgiver

Når du blir leder går du fra å være arbeidstaker til å være arbeidsgiver. Dersom du blir leder for dine tidligere kolleger kjenner de deg sannsynligvis godt i rollen du hadde, men både du og de må lære deg å kjenne deg i din nye rolle. Nye oppgaver og nye ansvarsområder påvirker holdningene våre enten vi vil eller ikke, og du vil oppleve å endre syn på en del ting du tidligere hadde klare tanker om. 


Videre lesning

Ny som leder

Konflikter og ubehag

Som leder vil du også være den som skal formidle styringssignaler, sørge for at lover og regler blir overholdt, og at vedtak og avtaler blir fulgt opp. I tillegg er det nå du som må ta og/eller formidle upopulære avgjørelser.

Det er også din jobb å følge opp, veilede og i noen tilfeller irettesette dine tidligere kolleger. Som leder er det din plikt å følge opp ansatte som ikke fungerer i jobben, og selv om det kan oppleves tøft er det viktig å huske på at andre kolleger også forventer at du skal gjøre noe med dette. Hver slik situasjon krever en individuell tilnærming og der er viktig at du bruker andre i ledergruppa til å gi deg tips og råd, og kan støtte deg igjennom prosessen. Fagforening og plasstillitsvalgte kan også være gode samtalepartnere i slike situasjoner.

Del artikkel: