Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Din rolle i profesjonsfellesskapet I spennet mellom profesjon og forvaltning

Nesten alle skoleledere pedagogisk bakgrunn, og som leder er du fortsatt en del av profesjonsfellesskapet, sammen med lærerne. Som ny leder er det viktig at du reflekterer over og får hjelp til å finne din nye rolle i dette fellesskapet.

Et godt utgangspunkt kan være å reflektere over dine egne holdninger til spennet mellom fag og system, det man ofte kaller "profesjonslogikken" og "forvaltningslogikken". Å være leder innebærer å ta valg og å prioritere, for å nå mål sammen med andre. For deg som skoleleder innebærer det å legge til rette for og å lede prosesser for samskaping i det pedagogiske profesjonsfellesskapet, og sammen med andre profesjoner, medarbeidere og interessenter i skolen.

Del artikkel: