Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Hjernevennlig ledelse Hvordan kan kunnskap om hjernens muligheter og begrensninger gjøre deg til en bedre leder?

Innhold i artikkel:

"Evne til å få folk med meg" er som regel lederes svar på spørsmålet om hva de ønsker at de var bedre til. Det er ikke så rart, endringsledelse blir av mange omtalt som "lederfagets ekstremsport". Men hva er det som gjør det så vanskelig? En ny gren innen ledelseforskningen, kalt "nevrolederskap", kobler nevrovitenskap på ledelsesfaget, og hjelper ledere å bli bevisst på hva som hemmer og fremmer læring og motivasjon hos ansatte. Rett og slett hjernevennlig ledelse!

Ulike modeller for å drive hjernevennlig ledelse

I denne artikkelserien blir du introdusert for ulike modeller som beskriver hvordan hjernen vår reagerer på trusler, belønning og overbelastning. Disse modellene er også et viktig element i å utvikle god relasjonskompetanse, både i forholdet til ansatte, elever og andre.

Why learning about the brain changes everything - David Rock TEDx (Video, engelsk tale)

Hvordan kunnskap om hjernen gjør at du kan lykkes bedre og oftere

YouTube: Lenke til video

Nyttige lenker og videre lesning

Min lederrolle - hvilke påvirkningsmuligheter har jeg?

Del artikkel: