Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

AGES-modellen Hvilke faktorer må være tilstede for at læring kan skje?

Innhold i artikkel:

Hvordan påvirker multitasking, tidspress, og følelsene våre evnen til å lære? Og hva betyr det for deg i din lederrolle?

Attention - oppmerksomhet

Generation - å generere

Emotion - emosjoner og følelser

Spacing - læring over tid

AGES - The Neuroscience of Learning

Video som beskriver AGES-modellen (engelsk)

YouTube: Lenke til video

Del artikkel: