Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

SCARF-modellen Hvorfor og hvordan vi instiktivt reagerer på belønning og trusler

Innhold i artikkel:

SCARF-modellen beskriver hvordan vi instinktivt reagerer sterkere på opplevde trusler enn på belønning. De fem faktorene Status, Certainty (trygghet), Autonomi, Relatedness (tilhørighet) og Fairness (rettferdighet). SCARF-modellen er utviklet av David Rock, leder av the Neuroleaderhip Institute.

YouTube: Lenke til video

Del artikkel: