Fagstoff Lesetid: 2 min. Sist endret

Elevenes læringsprosesser Skoleleders påvirkning på elevenes læringsutbytte

Innhold i artikkel:

"Når det blir interesse for resultatforbedring – altså hvordan elevenes læringsutbytte kan bli bedre – rettes oppmerksomheten mot hva lærere og ledere gjør. Derfor blir det også etterspørsel etter forskning om hva som kjennetegner gode praksiser og hvordan praksis kan forbedres."

Skoleledernes påvirkning på elevenes læring

Kunnskapssenteret for utdanning presenterer på sin hjemmeside tre kunnskapsoppsummeringer om sammenhenger mellom skoleledelse og læringsutbytte.

Der blir det pekt på åtte ting ledere gjør som direkte eller indirekte påvirker elevenes læringsutbytte.

Kilde

Om Skoleledelse fra Kunnskapssenteret for utdanning.

Fem lederhandlinger som direkte påvirker elevenes læringsutbytte

"Den lederhandlingen som gir størst utslag blant de åtte, er at lederen deltar aktivt, sammen med lærerne, i skolens læreprosesser, både når temaet er hvilke undervisningspraksiser som bidrar til at elevene lærer mer og bedre, men også når det handler om lærernes læring og hvordan de kan bli bedre profesjonsutøvere. Basert på denne systematiske kunnskapsoppsummeringen er altså det aller viktigste en skoleleder kan gjøre å legge til grunn at praksis alltid kan bli bedre og at alle som arbeider i skolen må ha et felles ønske om å lære hvordan de kan bli bedre praktikere. Ledere som klarer å sette de små dagligdagse gjøremålene inn i en større sammenheng får de ansatte til å oppleve at de er med på noe som er viktig og betydningsfullt. Når lederen engasjerer seg i lærernes læringsprosesser, opplever også lærerne at de har faglig støtte i arbeidet sitt.


Den lederhandlingen som gir nest høyest utslag er at lederen formulerer klare mål og høye forventninger. Ikke bare må lederen understreke betydningen av målene, men også undersøke at målene faktisk blir forstått og at lærerne skjønner hva de skal gjøre for å nå målene. Det er lettere å vekke lærernes engasjement for målene om de er litt utfordrende og inspirerende; samtidig som det må være mulig å nå dem.

På tredjeplass kommer betydningen av at lederne engasjerer seg i planlegging, koordinering og vurdering av undervisningen. Det kan innebære å ta initiativ til diskusjoner om hvordan ulike undervisningspraksiser virker inn på elevenes læringsutbytte og å gi tilbakemeldinger som lærerne opplever som nyttige.

På fjerde og femteplass kommer lederhandlinger som retter seg mot strategisk ressursutnyttelse og et ryddig og støttende læringsmiljø."

Tre lederhandlinger som indirekte påvirker elevenes læringsutbytte

"De tre lederhandlingene som gav indirekte effekt i denne systematiske kunnskapsoppsummeringen er:

  • å etablere pedagogisk virksomme relasjoner (for eksempel mellom skoleslag),
  • å engasjere seg i konstruktiv problemløsning (for eksempel å avdekke læreres handlingsteorier)
  • å velge ut, utvikle og ta i bruk smarte redskaper (for eksempel digital teknologi)."

Del artikkel: