Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Samarbeid og organisasjonsbygging Innovasjon, samarbeid og utvikling i fag - og profesjonsfellesskapet

Innhold i artikkel:

Utvikling gjennom samskaping krever god ledelse for å oppleves meningsfull og for å gi resultater. Som skoleleder er en viktig oppgave å lede prosesser for innovasjon og utvikling i profesjonsfellesskapet. Å jobbe i skolen er en oppdagelsesferd. Bruk verktøy for prosessledelse for å gi deg selv og kollegene dine et godt veikart for reisen.

Hva er profesjonsfelleskapet i skolen?

Skoleledere er en del av profesjonsfellesskapet. De har den samme kunnskapsbasen som lærerne og har en viktig rolle i prosesser som bidrar til profesjonalisering innenfra. Samtidig er lederne arbeidsgivers representant på arbeidsplassen og kan dermed oppfattes som en som setter krav til lærerrollen utenfra, profesjonalisering ovenfra. Et sterkt profesjonsfellesskap utgjør en viktig basis med tanke på å håndtere alle utfordringene skoler i dag står overfor.

Utdanningsledelse

Utdanningsledelse handler om å lede profesjonsutøvere. Ledere og ansatte er hverandres arbeidsmiljø og tilhører det samme yrkesfellesskapet. Et godt samarbeid mellom ledelsen, lærere og tillitsvalgte gir de beste forutsetninger for høy kvalitet i utdanningssektoren. Samtidig må en leder veie ulike hensyn mot hverandre og kunne gjennomføre tiltak som bryter mot de tillitsvalgtes syn når det er nødvendig. En leder har stort ansvar.

Del artikkel: