Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Viktige begreper i innovasjonsarbeid

Innhold i artikkel:

Forankring

En vellykket endringsreise krever systematisk arbeid med forankring og opplæring, og at mennesker er motiverte til å endre atferd. Viktige stikkord er samskaping og god prosessledelse.

Les mer her FORANKRING

Tjenestedesign

Forstå menneskers faktiske behov som utgangspunkt for å skape nye tjenester og forbedre eksisterende.

Les mer her TJENESTEDESIGN

Gevinstrealisering

Positive effekter gjennom nye løsninger. 

Les mer her GEVINSTREALISERING

Del artikkel: