Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Kunnskapsbasert lærerprofesjonalitet

​Kunnskapssenter for utdanning (KSU) presenterer på sin hjemmeside flere nyere systematiske kunnskapsoversikter og litteraturoppsummeringer av interesse for alle som trenger kunnskap fra forskning om temaet lærerprofesjonalitet.

I den oppsummerende teksten sier KSU blant annet dette om kunnskapsbasert lærerprofesjonalitet:

"I dagens kunnskapssamfunn forventes det av alle yrkesgrupper, også lærere, at de arbeider kunnskapsbasert. Å kunne ta forskning i bruk i egen praksis innebærer både at den enkelte har innsikt i vitenskapelig arbeidsmåte og en grunnleggende forståelse av forskning som lærings- og innovasjonsprosess. I tillegg må yrkesutøveren kjenne praksisformene og tradisjonene i sitt eget kunnskapsområde.

[...]

For at lærere skal bruke forskning i sin yrkesutøvelse, må de inngå i et kollegialt profesjonssamarbeid som kritisk undersøker og jevnlig diskuterer skolens erfaringsbaserte praksis. Utgangspunktet må være at praksis alltid kan bli bedre. Diskusjoner av funn fra evalueringer (for eksempel elevundersøkelsen), forskningsresultater, prosjekter skolen er involvert i osv. kan fungere som utgangspunkt for å forbedre praksis. Studiene vi her har samlet viser at det er gjennom godt planlagte, strukturerte tiltak med nødvendig tid og støtte man kan oppnå positive resultater for lærerne, for elevene og samfunnet for øvrig."

 (Lenke i boksen til høyre)

Kilde

Fra teksten "Lærerprofesjonalitet" av Kunnskapssenteret for utdanning

Del artikkel: