Ikon for Om Led skole

Om Led skole

Kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgiver har en viktig rolle i rekruttere, støtte, utvikle og ikke minst beholde gode skoleledere. Led skole er et egenutviklingsverktøy der kommunen/fylkeskommunen og rektor og mellomlederne utvikler sine ferdigheter sammen.