Om Led skole Lesetid: 1 min. Sist endret

Nytt Led skole kurs - "Hvordan lykkes med lokal lederutvikling i skolen?" Presentasjon og opplæring i nytt kartleggingsverktøy

Innhold i artikkel:

Her vil lære hvordan du kan bruke vårt nyutviklete verktøy for egenevaluering av lederkompetansebehovet i egen kommune og høre hvordan andre Led-kommuner jobber for å lykkes. Velkommen! Norsk og internasjonal forskning peker på at lederutvikling i samspill mellom skoleeier og skolens ledere er en svært effektiv modell for kompetanseutvikling i ledelse. En av forutsetningene for dette er en felles og forskningsinformert vurderingspraksis av ledelse.. Led Skole har blant annet som formål å gi kommuner og fylkeskommuner et verktøy for dette, og det er ett av temaene på kurset i Led Skole del 2.

Kurset er en videreføring av innføringskurset som ble holdt 8. -9. mai 2018. Kurset gir en innføringen i bruken av det nyutviklete Led skole egenevalueringsverktøyet. Verktøyet er interaktivt og modulbasert og utviklet i samarbeid med Learn-Lab AS. Det vil være åpent tilgjengelig for kommuner som web-verktøy.

I tillegg presenterer vi erfaringer fra kommuner som er godt i gang, gir faglig input på sentrale og aktuelle temaer for skoleledere og en mulighet til å møte potensielle tilbydere.

Kurset vektlegger en aktiv dialog fra deltakerne. Målgruppen for kurset er for de som er tiltenkt en rolle som koordinator- eller en fasilitator for Led skole i kommuner eller fylkeskommuner.

Målgruppe for kurset er kommunalsjef/fylkesutdanningssjef og Led-koordinator (mer om koordinator-rollen her). Kurset er også åpent for de som er nysgjerrige på om Led Skole kan passe for sin kommune

Innretning på kurset

Kurset vil ha en praktisk innretning med tid til refleksjon om lederutvikling i egen organisasjon med andre skoleeiere. 

Et nyutviklet egenevalueringsverktøy blir demonstrert og brukt som en integrert del av kurset, med hensikt at de skal kunne anvendes av deltagerne tilbake i egen organisasjon.

Innhold i kurset

  • Innføring i egenevalueringsverktøy for skoleledelse
  • Erfaringer fra Led-kommuner
  • Læring på tvers
  • Prosesskompetanse – hvorfor er det så viktig?
  • Fokus på metodikk for utvikling av rektors ledergruppe
  • Dialog med tilbydere (der noen tilbydere presenterer aktuelle løsninger)


Innledere og prosessledere

  • Jan Merok Paulsen, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Lars R. Zahl-Jensen, seniorrådgiver KS utdanning
  • Ingelin Burkeland, seniorrådgivere KS konsulent
  • Borghild Brekke, konsulent i Lent

Målgruppe:

Kommunalsjef/fylkesutdanningssjef og Led-koordinator hos kommunen/fylkeskommunen.

Tidspunkt:

31. oktober

Klokken 0900-1500, inkl lunsj.

Sted:

KS Agenda, Kommunenes hus, Haakon VII gt 9, Oslo

Pris per deltaker:

1250,-

OBS! Begrenset antall plasser

Lenke til påmelding 31. oktober:

http://ks.event123.no/Ledskolekursdel2/


Last ned presentasjoner fra kurset

Del artikkel: