Om Led skole Lesetid: 1 min. Sist endret

KS' rolle i Led skole

KS har ansvar for utvikling, evaluering og videreutvikling av rammeverket Led skole og www.ksled.no.

Det er kommunene og fylkeskommunene som eier og har ansvar for planlegging og gjennomføring av Led skole i sin organisasjon.

KS bidrar med

  • Kunnskapsgrunnlag og forskning til utvikling av Led-rammeverket og www.ksled.no
  • Arrangerer innføringskurs i Led skole og oppfølgingssamlinger
  • Forbereder aktuelle fagmiljøer som kan bidra til gjennomføring i kommunen/fylkeskommunen (UH-sektoren, konsulentmiljøer etc.)
  • Sørger for sammenheng mellom Led skole og nasjonale utviklingsprogram som rektorutdanningen og veilederkorpset.
  • Gjennomfører evaluering og videreutvikling av Led skole

Del artikkel: