Om Led skole Lesetid: 1 min. Sist endret

Led-koordinator

Innhold i artikkel:

​Internt i kommunen og fylkeskommunen oppnevnes det en koordinator som har ansvar for å koordinere og følge opp Led-programmet.

Hvem passer som koordinator?


Det er en fordel om Led-koordinator har erfaring fra prosessledelse og nettverksarbeid. 

Noen kommuner og fylkeskommuner har allerede egne personer som er ansvarlige for oppfølging av utviklingsarbeid på skolene. Andre ansatte som gjennom tidligere programmer som Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering for læring, FYR har hatt  koordinerings- og oppfølgingsansvar være gode kandidater for å fylle en koordinatorrolle for Led. 

Koordinatorens oppgaver

Eksempler på oppgaver kan være:

- Praktisk oppfølging av ståstedsanalysen

- I samarbeid med kommunalsjef opprette og opprettholde kontakt med eksterne tilbydere

- Kontakt med skolene om forberedelser og oppfølging av Led-samlinger

- Bidra til gode prosesser på samlinger

- Bistå skoler med prosesslederkompetanse

Del artikkel: