Om Led skole Lesetid: 1 min. Sist endret

Eksterne fagmiljøer til gjennomføring av Led Hvem kan bidra og hvordan?

Innhold i artikkel:

I denne artikkelen finner dere tips til hva dere må tenke på når dere skal invitere inn fagpersoner og prosessledere, samt tips til ressurspersoner og -miljøer.

Som oppdragsgivere er det viktig at dere er tydelige overfor tilbyderne på hvilke behov dere har og hvilke forventninger dere har til resultat. Dette får dere blant annet ved å bruke verktøyet for selvevaluering. Når behovene for lederutvikling er kartlagt og definert er det tid for å bestemme hvilke personer eller miljøer som kan tilby det dere trenger.

Fagpersoner eller prosessledere?

Gode fagpersoner er ikke nødvendigvis gode prosessledere, og omvendt.

Det er derfor viktig at dere vurderer om dere trenger å engasjere begge typer kompetanse for at deltagerne skal klare å omsette teori/fag til refleksjon over og utvikling egen praksis.

Eks. "Hva betyr dette for meg som leder og hvordan kan vi som ledergruppe gjøre dette i praksis?"

Hvem kan hjelpe til med gjennomføring av Led?

Universiteter og høyskoler (UH-sektoren)

Konsulentmiljøer

Selvstendige ressurspersoner

Interne ressurspersoner i kommunen/fylkeskommunen

Del artikkel: