Om Led skole Lesetid: 1 min. Sist endret

Om nettsiden www.ksled.no

Innhold i artikkel:

Nettsiden www.ksled.no skal være en ressursbank til bruk i planlegging, gjennomføring og oppfølging av Led skole, og en kilde til inspirasjon og konkrete tips til daglige utfordringer i skolelederjobben.

Modulene

Modulene under fanene "Fagstoff" og "Verktøy og metoder" er valgt ut og kategorisert etter ønsker og innspill fra ca 300 mellomledere, rektorer og ledere i kommune- og fylkeskommuneadministrasjon. I tillegg har KS' fagavdelinger, lokale og sentrale tillitsvalgte, samt representanter fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet gitt innspill. Forskning på generell ledelse og lederutvikling danner et viktig grunnlag, i tillegg til funn og anbefalinger om skoleledelse spesielt.

Modulene er ikke lagt inn i rammeverket, men kan brukes som forberedelser og oppfølging av samlinger og som ressursbank for skoleledere i deres daglige virke.

Kategorien "Fagstoff" vil inneholde tekster, videoer etc, med tilhørende refleksjonsspørsmål for individuell lederutvikling og i ledergruppa. I tillegg vil det være anbefalinger om litteratur til fordypning.

Kategorien "Verktøy og metoder" vil tilby konkrete tips, sjekklister m.m. til prosessplanlegging, innovasjonsarbeid, gjennomføring av vanskelige samtaler, gode møter m.v.

Hensikt med nettsiden

www.ksled.no

  • beskriver rammeverk og planlegging av gjennomføring for Led skole
  • er en ressursbank for skoleledere for refleksjon rundt eget lederskap
  • er en ressursbank for utvikling av ledelse sammen i ledergruppa
  • tilbyr konkrete verktøy for prosessledelse, møteplanlegging, konflikthåndtering m.m.

Innhold

Innholdet på siden utvikles av KS Utdanning i samarbeid med andre fagavdelinger internt, Kommuneforlaget og konsulent og forskningsmiljøer. I tillegg presenteres forsknings- og samarbeidsprosjekter om skoleledelse der KS har vært initiativtaker eller samarbeidspartner.

Fullstendig liste over bidragsytere og referanselitteratur vil presenteres når den tekniske løsningen for dette er på plass.

Design på siden

Nettsiden er utviklet i samarbeid med Mustasj.

Illustrasjoner av BLY og bildebanken www.unsplash.com

Del artikkel: