Ikon for Metoder og verktøy

Metoder og verktøy

Her vil du finne metoder og verktøy for prosessledelse, planlegging av fellestid, utvikling av profesjonsfellesskapet i skolen, forberedelse og gjennomføring av vanskelige samtaler m.m. Fullstendig innhold publiseres i løpet av våren 2018.