Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Forankring Samskaping for motivasjon og endring

Innhold i artikkel:

En vellykket endringsreise krever systematisk arbeid med forankring og opplæring, og at mennesker er motiverte til å endre atferd. Viktige stikkord er samskaping og god prosessledelse.

Forankring - den kritiske faktoren i endringsarbeid

Forskning viser at hele ni av ti endringsprosesser feiler fordi forankring og opplæring har sviktet.

Forankringsarbeid starter med å identifisere hvem som blir berørt av endringen. Videre handler forankring om å definere konkrete forankringsaktiviteter som skal sørge for at de som blir berørt, blir godt informert, engasjert og motivert. Her er 6 trinn for en god prosessoppstart et godt utgangspunkt.

Det viktig å huske at forankring skjer først når innbyggere og ansatte føler motivasjon for å endre på dagens handlinger og arbeidsmåter. Dette skjer gradvis, og dere skal være forberedt på motstand underveis.

Endringsprosesser handler om å jobbe med mennesker. Mennesker oppfører seg ikke forutsigbart og lineært, og må motiveres ved hjelp av en inspirerende visjon, tydelige mål og engasjement.

Les gjerne Partssamarbeid om skoleutvikling - Eirik J. Irgens NTNU for hvordan ledelse og tillitsvalgte kan jobbe sammen om samskaping i skolen.

Del artikkel: