Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Gevinstrealisering Positive effekter gjennom nye løsninger

Innhold i artikkel:

Gevinster er positive effekter som oppnås når man tar i bruk nye løsninger eller aktiviteter.

Tre typer gevinster

Gevinster er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved et prosjekt eller tiltak. Gevinster er ønskede og planlagte, og helst for håndsdefinerte, men kan også oppstå som ikke-planlagte virkninger underveis og i etterkant av prosjekter.

Kort sagt er gevinst den nytteverdien innovasjonen gir, som regel gjennom:

  1. Økt kvalitet, for eksempel ved forbedret leseopplæring
  2. Spart tid, for eksempel ved mer effektiv dokumentasjon
  3. Unngåtte kostnader, for eksempel gjennom gode innkjøpsavtaler


Hva gir gevinst?

Gevinster skapes når mennesker utfører tjenester og arbeidsprosesser på nye måter. For å realisere gevinster, må ansatte i organisasjonen ledes gjennom en endringsreise. Underveis skal ansatte bygge ny kompetanse, utvikle nye holdninger og endre adferd slik at de blir i stand til å realisere gevinstene.

Gevinstrealisering handler om å drive organisasjonen gjennom endring. Dette skjer gjennom å identifisere gevinster, planlegge, evaluere og følge opp. I tillegg er det viktig med aktiviteter for å utløse endring gjennom dialog for å skape engasjement blant ansatte.

Del artikkel: