Fagstoff Lesetid: 1 min. Sist endret

Tjenestedesign

Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov og bruker dette som utgangspunkt for å skape nye tjenester og forbedre eksisterende.

​​5 sentrale begreper i tjenestedesign

1. Mennesker i sentrum: Ta utgangspunkt i menneskers uttalte og tause behov og adferd for å skape meningsfulle tjenester.

2. Samskaping: Involver alle berørte parter i tjenestedesignprosessen for å gi eierskap.

3. Helhetlig tilnærming: Ta hele tjenesten i betraktning for å skape en god og sammenhengende opplevelse for alle berørte parter.

4. Visualisering: Visualiser informasjon og idéer for å forenkle kompleksitet og skape felles forståelse.

5. Test tidlig og ofte: Lag utkast til ulike elementer av tjenesten gjennom hele prosessen for å utprøve, validere og videreutvikle ideer.

Del artikkel: