Metoder og verktøy Lesetid: 2 min. Sist endret

Lærende møter Hva kjennetegner lærende møter?

Innhold i artikkel:

Knut Roald, dosent (PhD) ved Høgskolen viser til følgende kjennetegn på lærende møter:

Bok

Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring

"Knut Roald er dosent ved Høgskolen på Vestlandet med leiing, kvalitetsarbeid og organisasjonslæring som forskingsområde Han har bakgrunn som rektor, kommunalsjef og leiar av industriverksemder. Forfattaren er knytt til masterprogram i utdanningsleiing og har fagleg ansvar for studietilbod innanfor den nasjonale rektorutdanninga".

Bok "Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring" - Knut Roald

​Positive erfaringer før negative erfaringer

Når skolen vurderer ulike sider ved daglig drift eller utviklingsarbeid, styrker det prosessen å hente fram de positive vurderingene før en tar de negative. Det gir best grunnlag for en konstruktiv dialog dersom en er bevisst på å hente inn sterke og svake sider ved en sak.

Møteledelse på omgang

Felles ansvar for utviklingsprosesser synes å bli styrket gjennom systematisk deling av møteledelse. Selv om skoler, kommuneadministrasjoner, ulike faglige og politiske fora har formelle lederstillinger, kan det styrke kunnskapsutviklingen at alle møtedeltakere skifter på sekretærfunksjon og møteledelse.

Heterogene arbeidsgrupper

Skoler er ofte organisert i trinn og team og fagseksjoner. Det er ofte faste strukturer i kommuneadministrasjonen. Som utviklingsarenaer kan disse gruppeformene avgrense kunnskapsutviklende prosesser. Utviklingsprosessene kan bli dypere og mer dynamiske dersom en grupperer på tvers.  

Prioritering framfor avstemming

I utviklingsprosesser arbeider en med å få fram en rekke forslag til aktuelle tiltak. Når det har kommet fram et sett forslag, er det effektivt at møtedeltakerne individuelt eller i mindre grupper prioriterer forslagene.  

Milepæler og ansvarsfordeling

Framdrift av utviklingsarbeid styrkes av oppsatte milepæler og klar fordeling av ansvar for oppfølging.

Undervegsvurderinger ved fastsatte milepæler kan være vel så viktig som en omfattende sluttvurdering.

Skille mellom forvaltnings- og utviklingssaker

Utviklingsspørsmål krever arbeidsprosesser som er mer tidkrevende og komplekse enn forvaltningssaker. I fora med stor bevissthet rundt utviklingsprosesser, reduseres  tidsbruken på forvaltningssaker. Utgangspunktet er at praktiske spørsmål i stor grad kan avgjøres administrativt uten allmenne diskusjoner.  

Knut Roald om profesjonsutvikling og lærende møter

https://www.kslaring.no/mod/page/view.php?id=33139

Vimeo: Lenke til video

Del artikkel: