Metoder og verktøy Lesetid: 1 min. Sist endret

Verktøy for prosessledelse

Hensikten med prosesslederverktøy er å skape gode møtearenaer der alle deltagere får bidra med sine styrker og kunnskaper. Metodene kan også brukes i andre typer møter.

På denne siden finner du verkøy som hjelper dere å planlegge og gjennomføre en prosess, fra følelsen av at "noe" må gjøres, via samskaping, utprøving (og feiling) til målet er realisert og gir verdi for brukergruppa.

Metodikken er generell og kan brukes innenfor til prosesser på alle nivåer; i kommunen og fylkeskommunen, i ledergruppa på skolen, for samskaping i profesjonsfellesskapet og som metode sammen med elevene.

Vi ønsker lykke til med spennende, utfordrende og tillitsbyggende arbeid!

Inspirasjon

Andre gode sider for innovasjon og prosessarbeid

Del artikkel: