Metoder og verktøy Lesetid: 1 min. Sist endret

Tidslinjer og årshjul Oversiktlig fremdrift og kommunikasjon

Innhold i artikkel:

Tidslinjer og årshjul er kommunikasjonskalendere! De gjør fremtidsplaner og milepæler oversiktlige, i tillegg hjelper de til i kommunikasjon med de som skal være involvert i en prosess.

Tidslinjeverktøy på nett

Det finnes mange verktøy på nett for å lage tidslinjer. Mange av dem lar deg legge til både bilder, video, tekst og annet. De fleste har enkle delingsmuligheter.

Her er linker til noen slike nettbaserte verktøy

Gantt-skjema

Et Gantt-skjema er en type søylediagram som illustrerer et prosjekts tidsplan. Gantt-skjemaet illustrerer datoer for start- og sluttidspunkt for oppgavene i prosjektet og viser et sammendrag av prosjektet. Oppgavene i Gantt-skjemaet viser samtidig strukturen (Work breakdown structure/WBS) av prosjektet. (Kilde: Wikipedia)

Gantt-skjema mal og eksempel på utfylling

Årshjul

Årshjulet kan også kalles en kommunikasjonskalender

Hensikten med årshjul er å effektivisere, engasjere, motivere og samkjøre organisasjonen i samme retning

Årshjulet må henge sammen med mål, strategier, planer, visjon, samt aktiviteter som foregår rundt organisasjonen og aktviteter knytter til ulike årstider

Her finner dere beskrivelse av og eksempler på ulike årshjul (KS).

Her er mal for årshjul (Norsk Volleyballforbund)


Del artikkel: