Metoder og verktøy Lesetid: 2 min. Sist endret

Lesson Study Planlegging, gjennomføring og evaluering i fellesskap

Innhold i artikkel:

Lesson study og skolebasert kompetanseutvikling innebærer at ledelsen og lærerne samarbeider med kollegaer, observerer hverandres praksis, samarbeider om å prøve ut ny praksis og vurderer om den fører til ønsket endring.

Lesson study

Lesson Study er en metode hvor lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning for stadig å kunne gjøre undervisningen bedre med tanke på elevens læring.


Kilde

Lesson study

Teksten og filmen om Lesson Study er hentet fra Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Hva er positivt med måten vi jobber på i dag?

 • Hva gjør vi på vår skole allerede som ser etter elevenes læring?
 • Hvordan jobber vi på vår skole for å dele de gode undervisningsoppleggene og metodene?
 • Hvordan legger vi til rette for refleksjon og diskusjon rundt egen praksis på vår skole?
 • Hvordan bidrar skoleledelsen til å videreutvikle vår gode praksis?

Hva kan bli bedre med praksisen på vår skole?

 • Hvordan kan vi i personalet sammen utvikle hele skolens undervisningspraksis for å styrke elevenes læring?
 • Hvordan kan vi sammen dele erfaringer om hva som gir godt læringsutbytte for ulike elever/elevgrupper?
 • Hvordan kan vi bidra med vår egen kompetanse til våre kolleger?
 • Hvordan kan våre kolleger bidra til utviklingen av vår egen undervisningspraksis?
 • Hvordan kan skoleledelsen bidra for å utvikle hele skolens undervisningspraksis?
 • Hvordan kan vi arbeide for å observere elevenes læring?


 • På hvilken måte kan vi legge til rette for et slikt arbeid på vår skole?
 • Hvordan kan vi arbeide for å skape forståelse for og menig med denne utviklingsmodellen?
 • Hva skal til for å lykkes med å arbeide på denne måten?
 • Hva kan være sårbart for kollegaer i et slikt utviklingsarbeid?
 • Hva må vi legge spesielt vekt for å skape trygghet i hele personale når vi utvikler praksis sammen?
 • Hvordan kan vi finne observasjonsmetoder som setter elevenes læring i sentrum?

Lesson study - Fyrstikkalleen skole (video)

Vimeo: Lesson study - Fyrstikkalleen skole

Del artikkel: